26. 6. 2015 – Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova PRP 2007–2013 je podaljšan do 31. 8. 2015 – POPRAVEK

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 2015.

Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev. Obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti morajo upravičenci, ki želijo podaljšanje roka, poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izključno v pisni obliki ali po elektronski pošti.

S sprejeto uredbo možnost podaljšanja roka za sprejem zahtevkov za izplačilo sredstev plačilni agenciji še omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do konca leta 2015 kot je to določeno z EU predpisi.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo:
– na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Deli z drugimi