Znova zbiramo prijave za Rural Inspiration Awards 2022 – natečaj dobrih praks


 • Datum objave 25.05.2022

Znova zbiramo prijave za Rural Inspiration Awards 2022 – natečaj dobrih praks

 • Datum objave 25.05.2022

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova zbiramo prijave za natečaj dobrih praks podeželja Rural Inspiration Awards* 2022 z geslom »Prihodnost so mladi«. Z natečajem želimo prepoznati najboljše prakse in projekte, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju našega podeželja ter spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki naslavljajo sodobne izzive v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja. Projekti morajo biti podprti s sredstvi skupne kmetijske politike.

Natečaj, že četrti po vrsti, organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) in nacionalnimi mrežami za podeželje.

Vabimo nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike, strokovno in splošno javnost, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate.

Rok za predložitev predlogov: 20. 6. 2022 do konca dneva (rok naknadno podaljšan!) 

Razpisane kategorije natečaja:

 1. Zelena prihodnost – projekti, ki naslavljajo podnebne spremembe (blažitev ali prilagajanje), trajnostni razvoj in zeleni prehod (izboljšanje okolja).
 2. Digitalna prihodnost – projekti s trajnostnim pristopom, ki uspešno uporabljajo koristi digitalizacije v kmetijstvu in podeželskih skupnostih, na primer izboljšujejo digitalno in širokopasovno infrastrukturo, zagotavljajo digitalne storitve, uvajajo novo tehnologijo ali izboljšujejo digitalne veščine ali znanja.
 3. Odporna prihodnost – projekti, ki prispevajo h krepitvi gospodarske odpornosti podeželske Evrope predvsem za podeželske skupnosti in podjetja.
 4. Socialno vključujoča in inovativna prihodnost – projekti, ki so namenjeni vključevanju podeželske družbe in podpirajo podeželsko podjetništvo.

Najboljši projekt na temo mladih po izboru javnosti (Popular Vote) – nagrada za najboljši projekt na temo mladih po izboru javnosti bo podeljena projektu, ki bo vključeval mlade (stare manj kot 40 let). Na vlogi mora biti označeno, da projekt vključuje mlade.

Kako se prijaviti

Na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljite izpolnjen obrazec, ki se nahaja spodaj.

Po tem datumu bo komisija Mreže za podeželje med vsemi prijavljenimi izbrala največ 8 kandidatov ter jih ob soglasju kandidatov prijavila na natečaj.

Pogoji za sodelovanje na natečaju:

 • Projekti morajo biti sofinancirani iz Skupne kmetijske politike:
  • iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) oz. Programa razvoja podeželja 2014-2020 ali
  • iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) – I. steber Skupne kmetijske politike (npr. neposredna plačila, proizvodno vezana podpora, plačilo za mlade kmete, plačilo za območja z naravnimi omejitvami – PONO).
 • Projekt, ki je bil že v izboru na predhodnem natečaju RIA, ne more ponovno kandidirati.
 • Projekti morajo biti zaključeni. Izjeme so možne v primeru površinskih ukrepov, večletnih zahtevnih investicij ali kjer je prišlo do zamika zaradi omejitev Covid-19, kljub temu morajo projekti dokazovati učinke.
 • Končni izbor projektov lahko na natečaj Evropske mreže za podeželje (ENRD) odda zgolj Mreža za podeželje, ki deluje v okviru MKGP.

Kriteriji za izbor so:

 • neposredni učinki,
 • učinki povezovanja,
 • sinergije ali prispevek k ciljem drugih EU politikami,
 • možnost prenosa na druga območja,
 • inovativnost in
 • vključevanje mladih.

Kriteriji so podrobneje predstavljeni na samem obrazcu.

Kaj vi pridobite s kandidiranjem?

Izmed prejetih projektov bo komisija izbrala 8 finalnih projektov, ki jih bomo poslali naprej na Evropsko mrežo za razvoj podeželja.

Finalnih 8 projektov bomo vključevali v različne promocijske dogodke, jim omogočili predstavitev na sejmu AGRA (ki bo avgusta 2022), ponudili možnost organizacije dneva odprtih vrat, vsakega posebej pa tudi predstavili med primeri dobre prakse na spletni strani Skupna kmetijska politika (https://skp.si/aktualno/primeri-projektov) in jih promovirali preko družabnih omrežij.

Tistim projektom, ki jih bo na evropskem nivoju za finale izbrala Evropska komisija, pa bo poleg nacionalne omogočena tudi promocija na evropskem nivoju.

 

 

Razglasitev najboljših projektov na EU ravni bo oktobra 2022. Na natečaj se kandidati lahko prijavite preko nacionalne mreže za podeželje.

Za pojasnila in pomoč: mreza-podezelje.mkgp@gov.si in 01/478-9136 ali 01/478-9337.

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Soglasje

 

*Rural Inspirational Awards  bi lahko prevedli kot nagrade za navdihujoče podeželske projekte

Deli z drugimi