7. 12. 2017 – Predstavniki Evropske komisije, MKGP in SVRK na ogledu projekta PRP 2007-2013 v podjetju Medex

Danes so si predstavniki Evropske komisije (EK), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MGKP) ter Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ogledali projekt, ki ga je s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) v programskem obdobju 2007–2013 izvedlo podjetje Medex, eden vodilnih evropskih proizvajalcev prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih in drugih naravnih pridelkov.

S sredstvi Programa razvoja podeželja 2007–2013 so izvedli projekt uvedbe nove opreme za izboljšanje standardov varnosti in kakovosti proizvodov. Nova oprema pripomore k prilagajanju ponudbe potrebam trga z izdelki visoke kakovosti in EKO proizvodnje. Prav tako je naložba pripomogla k ohranitvi mednarodno priznanih certifikatov, ki omogočajo rast, trajnostni razvoj in konkurenčnost na tržišču EU.

MKGP ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta popoldne organizirali še razpravo o preteklih izkušnjah ter trenutnem izvajanju politike razvoja podeželja ter evropske kohezijske politike, ki je potekala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – njena izgradnja je bila sofinancirana s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2007–2013. V programskem obdobju 2007-2013 je sicer Slovenija izvedla preko 90.000 projektov na področju Programa razvoja podeželja, v okviru izvajanja evropske kohezijske politike pa preko 6.000, kar nas uvršča med eno najuspešnejših držav v tem programskem obdobju.

V okviru vseh petih skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 3,865 milijarde evrov sredstev (iz trenutno veljavnega Partnerskega sporazuma). Do 30. 11. 2017 je bilo v okviru izvajanja vseh petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov izplačanih 260,7 milijonov evrov. Iz sklada EKSRP je na ta dan bilo odobrenih že 42,6 % sredstev ter izplačanih 25,5 % sredstev EKSRP, kar znaša že 187,5 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020.

20171207 142650

20171207 143027

 

 

Deli z drugimi