8. 11. 2017 – Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri MKGP

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pripravili dve informativni brošuri, v katerima je opisan pomen projektov v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP) za razvoj in napredek slovenskega kmetijstva. Prva brošura z naslovom “Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša EIP – Evropsko partnerstvo za inovacije” je namenjena predvsem kmetom, ki so osrednji akterji projektov EIP in so v projekte tudi aktivno vključeni. Bistvo projektov EIP je, da rešujejo konkreten problem, ki je prisoten na kmetijskem gospodarstvu ali v kmetijskem podjetju. V brošuri se nahajajo odgovori na vprašanja, kako vzpostaviti partnerstvo, na kaj je potrebno biti še posebej pozoren pri tem, kako se lahko kmet vključi v projekt EIP, in na kakšen način razširiti rezultate projekta, da bodo od tega imeli korist tudi drugi kmetje, ki se soočajo s podobnim izzivi.

Druga brošura z naslovom “V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva; Predstavitev ukrepa M16 – Sodelovanje s področja tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb” pa nagovarja vse ključne akterje, tako kmete, svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju ter učinkovitem prenosu novega znanja in inovacij v prakso na kmetijskem, gozdarskem in živilskem področju. Ta brošura odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP, pojasnjuje vsebinsko razliko med njimi, podaja ključne informacije o tem na kaj morajo biti prijavitelji in upravičenci do podpore še posebej pozorni in predvsem v čem se ti projekti razlikujejo od že obstoječih raziskovalnih projektov s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva.

 

Deli z drugimi