Predlog Uredbe o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev v javni razpravi


  • Datum objave 26.03.2024

Izmenjava znanja na terenu, Avtor: Nina Tojnko

Predlog Uredbe o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev v javni razpravi

  • Datum objave 26.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo do 8. aprila 2024 posredovalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Cilj intervencije IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev je povečati raven usposobljenosti dejavnih v kmetijskem, gozdarskem in živilsko predelovalnem sektorju preko različnih oblik in metod prenosa znanja, ki vključujejo tudi lokalno uporabo znanja z ogledi in demonstracijami na terenu.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 8. aprila 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Predlog uredbe.

Deli z drugimi