Predlog Strateškega načrta SKP 2023–2027 potrjen na Vladi RS in posredovan v presojo Evropski komisiji


  • Datum objave 03.10.2022

Predlog Strateškega načrta SKP 2023–2027 potrjen na Vladi RS in posredovan v presojo Evropski komisiji

  • Datum objave 03.10.2022

Jablana, Tuhinjska dolina, avtor Matic Stojs Lomovšek/Shutterstock.com

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Evropsko komisijo v formalno presojo predložilo Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je Vlada RS potrdila na seji 28. 9. 2022. Evropska komisija ima sedaj šest do osem tednov časa, da potrdi SN 2023–2027.

SN 2023–2027 je ključni programski dokument za izvajanje skupne kmetijske politike (SKP), ki sledi vsem trem krovnim ciljem SKP: konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja. S SN 2023–2027 bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilske industrije in podeželja. Skupno bo v okviru SN 2023–2027 na voljo 1.798.309.355 evrov. V kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in okoljskih izzivov je ključna usmeritev SN 2023–2027 trajnostna pridelava hrane na celotnem območju države in povečanje samooskrbe, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. Ta krovna usmeritev podaja odgovore na izzive prehranske varnosti kot tudi na okoljsko–podnebne izzive, ki so pred nami.

SN 2023–2027 je bil pripravljen v sodelovanju s partnerji oziroma deležniki in na podlagi usklajevanj z Evropsko komisijo. Izvajati se bo predvidoma začel s 1. januarjem 2023.

 

Povezava na dokument SN 2023–2027 in priloge

 

Deli z drugimi