Predlog spremembe uredbe o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta SKP za leto 2024


  • Datum objave 20.02.2024

Krave na paši, Avtorica Katja Cankar

Predlog spremembe uredbe o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta SKP za leto 2024

  • Datum objave 20.02.2024

Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024 (Uradni list RS, št 132/23) se spreminja in dopolnjuje zaradi uskladitve načina sporočanja staleža prašičev za podintervencijo dobrobit živali (DŽ) – prašiči z novim Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 9/24).

Zaradi zaprtja aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev se z novelo uredbe v podintervenciji DŽ – drobnica spremeni rok za izdelavo seznama kmetijskih gospodarstev, ki so razvrščena v območje s krajšo vegetacijsko dobo.

V podintervenciji DŽ – govedo se dopolnjuje zahteva za izkoreninjenje goveje virusne diareje (BVD) z obveznostmi za rejce, ki so že v lanskem letu izvajali aktivnosti za pridobitev statusa črede, proste BVD in bodo v letu 2024 s temi aktivnostmi nadaljevali. Ostale manjše spremembe in dopolnitve, ki so potrebne za odpravo nejasnosti, pa se nanašajo na usposabljanje in na plačilo za podintervencijo DŽ – perutnina.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do srede, 28. 2. 2024.

Povezava na portal e-demokracija:

 

Deli z drugimi