Predlog pravilnika o označevanju vira sofinanciranja v javni obravnavi


  • Datum objave 24.04.2023

Označevalna tabla v intenzivnem sadovnjaku s protitočno mrežo v programskem obdobju 2014-2020. Avtor: MKGP

Predlog pravilnika o označevanju vira sofinanciranja v javni obravnavi

  • Datum objave 24.04.2023

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 21. 4. 2023, na spletni strani E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Predlog pravilnika določa zavezanca za označevanje, način označevanja, lokacijo označevanja, obvezne in neobvezne elemente označevanja in trajanje obveznosti označevanja vira sofinanciranja operacij, ki se izvajajo v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljevanju: SN SKP) in Tehnične pomoči iz SN SKP.

Kdo vse bo moral upoštevati pravilnik?

Predlog pravilnika določa, da so v novem programskem obdobju 2023-2027 k označevanju zavezani upravičenci v okviru intervencij iz SN SKP, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), razen intervencij, povezanih s površinami in živalmi. Iz označevanja so torej poleg intervencij, vezanih na površino in živali (kot na primer Ekološko kmetovanje, OMD plačila, Plačila Natura 2000, Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila itd.), izvzete tudi vse sektorske intervencije (kot na primer sektorske intervencije za sadje in zelenjavo itd.).

Na kakšen način bo potekalo označevanje?

Vsi zavezanci za označevanje bodo morali – ne glede na višino prejetih sredstev – prejem sredstev označiti z obveznimi elementi označevanja, in sicer na svoji spletni strani, družbenih medijih in v dokumentih in komunikacijskem gradivu, namenjenih javnosti.

Dodatno, to je glede na višino prejetih sredstev, bodo morali zavezanci za označevanje z obveznimi elementi označevanja označiti operacijo tudi s plakati ali označevalnimi tablami, in sicer v naslednjih primerih:

  • za projekte LEADER v vrednosti nad 10.000 EUR skupne javne podpore,
  • za naložbene projekte v vrednosti nad 50.000 EUR skupne javne podpore in
  • za naložbe v infrastrukturo ali gradnjo v vrednosti nad 500.000 EUR skupne javne podpore.

Med obvezne elemente označevanja bodo v vseh primerih spadali: emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, logotip »Skupna kmetijska politika«, logotip »I feel Slovenia« in v primeru operacij sofinanciranih v okviru intervencije LEADER še logotip »LEADER«.

Obveznost označevanja bo trajala od vročitve odločbe pa do zadnjega izplačila sredstev.

Ko bo pravilnik objavljen v Uradnem listu, bomo na spletni www.skp.si objavili podrobnejša navodila glede označevanja, skupaj s primeri.

Imate pripombe na predlog pravilnika?

Komentar na predlog pravilnika lahko podate preko portala E-demokracija, do 8. maja 2023.

 

 

Deli z drugimi