5. 4. 2019 – Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020, za leto 2019

Na MKGP smo 27. 3. 2019 izvedli Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019.

Tovrstno usposabljanje predstavlja enega od pogojev upravičenosti za vstop v ukrep KOPOP, saj brez opravljenega predhodnega usposabljanja kmetje ne morejo vstopati v ukrep oz. v izbrane operacije. Namen predhodnega usposabljanja je seznanitev kmetov z ukrepom KOPOP, predstavitev pogojev upravičenosti, splošnih pogojev in zahtev po posameznih operacijah, v katere je mogoče vstopati v obdobju 2018–2020.

Vse zainteresirane, ki ste usposabljanje v tem terminu zamudili oziroma se ga niste utegnili udeležiti, obveščamo, da bomo usposabljanje v letu 2019 ponovili še v enem terminu, in sicer v sredo, 24. 4. 2019 s pričetkom ob 9. uri v prostorih ARSO.

Prijave sprejemamo preko spletne povezave: https://www.1ka.si/a/204072

 

Več v vabilu

 

Gradivo za predhodno usposabljanje KOPOP 2019 (če gradivo iščete v Knjižnici, pod pogoje iskanja vtipkajte “KOPOP 2019”):

Kmetijski vidik varstva narave: Invazivne rastline v kmetijstvu

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP

Predstavitev ukrepa KOPOP

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Odvzem vzorcev tal za analizo

 

Koristne povezave:

Zbirna vloga A … do … Ž

Forum ARSKTRP 

Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP

Brošura s predstavitvijo ukrepa KOPOP

Navodila za vodenje predpisanih evidenc

Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo

Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic

Priročnik »Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi«

Brošura »Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali«

Brošura »Invazivne rastline in kmetijstvo«

Sortna lista

FITO-INFO – Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin

Deli z drugimi