V pripravi pravilnik o podrobnejših pogojih za priznanje skupin proizvajalcev za skupno trženje


  • Datum objave 24.10.2023

Avtorica: T. Gorjan

V pripravi pravilnik o podrobnejših pogojih za priznanje skupin proizvajalcev za skupno trženje

  • Datum objave 24.10.2023

Pravilnik se navezuje na podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Skupine proizvajalcev so namenjene povezovanju primarnih proizvajalcev, kar bo omogočilo njihovo boljšo organiziranost in boljše pogajalsko izhodišče. Povezanost primarnih proizvajalcev bo posredno vplivala na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

S pravilnikom se urejajo podrobnejši pogoji in postopki za priznanje ter postopek za odvzem priznanja skupine proizvajalcev za skupno trženje. Skupina proizvajalcev za skupno trženje je lahko pravna oseba v skladu u zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah. Pravilnik ureja medsebojno organiziranost in delovanje skupine proizvajalcev, ki se opredeli s poslovnimi pravili o delovanju skupine proizvajalce. Vsak član trži proizvode iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana, preko te skupine proizvajalcev.

 


Predlog predpisa je dostopen na portalu E-demokracija

Deli z drugimi