Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja


  • Datum objave 20.03.2023

Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja

  • Datum objave 20.03.2023

V petkovem Uradnem listu RS številka 31/2023 sta bila objavljena Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja in tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja kot priloge k pravilniku.

Pravilnik ureja način in postopke integrirane pridelave kmetijskih rastlin, kontrolo, certificiranje in označevanje ter promet integriranih pridelkov. Tehnološka navodila vsebujejo ukrepe za izvajanje integriranega načina pridelave kmetijskih rastlin, ki so razdeljeni na zahteve, priporočila in prepovedi.

Cilji, ki se jih zasleduje z  integrirano pridelavo, so: uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin ter kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar omogoča sledenje v prometu in obenem daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti.

Pravilnik in tehnološka navodila si lahko preberete v Uradnem listu RS številka 31/2023.

Deli z drugimi