Posodobitev aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev bo letos potekala februarja


  • Datum objave 05.01.2024

Avtorica: N. Gruden

Posodobitev aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev bo letos potekala februarja

  • Datum objave 05.01.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse uporabnike, da aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev (RKG) letos izjemoma ne bo delovala meseca februarja (predvidoma od 1. do 29. februarja 2024), in ne januarja, kot je bila dosedanja praksa.

V tem času na upravnih enotah ne bo mogoče spreminjati podatkov v RKG. Na MKGP bomo takrat izvedli vsakoletno posodobitev podatkov z informacijami, pridobljenimi iz Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), in z novimi podatki evidence dejanske rabe ter s podatki drugih uradnih evidenc.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko od marca 2024 dalje preverjali stanje GERK-ov (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) in stanje morebitnih napak v RKG z vnosom identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG oziroma z veljavnim spletnim certifikatom v eRKG, kjer so dostopni tudi vsi grafični kontrolni sloji za leto 2024. O spremembah, nastalih ob posodobitvi podatkov, nosilci ne bodo posebej obveščeni po pošti.

Opozorilo: če je prišlo do sprememb na zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe, in podobno) ali če nosilci kmetijskih gospodarstev ugotovijo, da meje GERK-ov odstopajo od stanja v naravi, MKGP svetuje, da se naročite na upravni enoti za ureditev podatkov. Podatke je potrebno urediti najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.

Deli z drugimi