Popis drobnice


  • Datum objave 17.11.2022

Pogled s Tehovca v smeri Medvod

Popis drobnice

  • Datum objave 17.11.2022

V obdobju od novembra 2022 do konec januarja 2023 bodo potekale aktivnosti popisovanja in registracije odraslih ovc in koz. Vse individualno označene ovce ali koze morajo biti registrirane v Centralni register drobnice (CRD) najpozneje do 31. 1. 2023. Vsak izvajalec dejavnosti (rejec drobnice) bo na svojem obratu lahko izvedel popis in registracijo sam z uporabo nove spletne oz. mobilne aplikacije Volos. Če te možnosti ne bo izkoristil, bo lahko aktivnosti izvedel izbrani izvajalec za izvedbo popisa. Vsem izvajalcem dejavnosti, ki bodo v letu 2023 uveljavljali ukrepe kmetijske politike zato priporočamo, da z aktivnostmi pričnejo že v novembru 2022. Rejci drobnice so prejeli obvestilo o popisu in registraciji drobnice z natančnimi navodili o izvedbi popisa.

Rejci drobnice imajo več možnosti:

  • Popis in registracijo živali v CRD lahko v celoti izvedejo sami. Svetujemo, da uporabijo to možnost, ker lahko sami na enostaven način sporočajo podatke v CRD. Na voljo so natančna navodila za pridobitev dostopa do spletne in mobilne aplikacije in za aktivacijo uporabniškega računa.
  • Popis izvedejo sami, registracijo živali izvede izbrani izvajalec. V tem primeru izpolnijo obrazec za popis, ki je priloga poslanega obvestila, in ga posredujejo izbranemu izvajalcu – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).
  • Popis in registracijo živali izvede KGZS, ki bo stopil v kontakt z rejci drobnice in se dogovoril za termin izvedbe popisa in registracije.

 

Ključna beseda: drobnica

Deli z drugimi