Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje


  • Datum objave 13.03.2024

Lan v Slovenskih goricah na ekološki kmetiji Pri Fridi, vir: MKGP.

Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje

  • Datum objave 13.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 15. aprila 2024.

Ker je vključenost v kontrolo eden pogojev za pridobitev plačil za intervenciji ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje oziroma operacije integrirane pridelave in senene prireje, vas pozivamo, da pravočasno uredite vključenost v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje.

Deli z drugimi