Podaljšanje roka – integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in senena prireja


  • Datum objave 20.02.2023

Avtor: P. Kos

Podaljšanje roka – integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in senena prireja

  • Datum objave 20.02.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letošnjim letom ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja. 

Zaradi poznejšega začetka subvencijske kampanje se podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja, in sicer do 20. marca 2023.

Prav tako se podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso, in sicer do 30. junija 2023.

Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027). Nov SN SKP 2023-2027 vsebuje tudi dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo – Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje.

Ministrstvo uvaja tudi podporo za senene prireje za mleko in meso.

 

Deli z drugimi