Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1


  • Datum objave 25.03.2022

Sodobni hlev je zračen in svetel. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1

  • Datum objave 25.03.2022

 

Danes, 25. 3. 2022, je bilo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge na dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1, in sicer za:

Rok za prijavo na omenjena javna razpisa se podaljšuje iz 26. aprila 2022 na 15. junij 2022.

Podaljšanje roka za vložitev vlog na javni razpis je bilo potrebno zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin, zaradi katerih prihaja do zamude glede pridobivanja ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije. S podaljšanjem roka bomo omogočili upravičencem, da bodo pravočasno pripravili vloge na javni razpis, kar bo imelo za posledico tudi načrtovano porabo razpisanih sredstev.

 

Povezava:

Povezava na Uradni list RS, št. 43/2022

Deli z drugimi