Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje


  • Datum objave 16.03.2023

Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje

  • Datum objave 16.03.2023

Rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje je podaljšan do 30. marca 2023.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja.

Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027). Prav tako nov strateški načrt SKP vsebuje dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer intervencijo Ekološko kmetovanje in v intervencijo Ekološko čebelarjenje. Uvaja se tudi podpora za senene prireje za mleko in meso.

Zaradi poznejšega začetka vlaganj zbirnih vlog (od 31. marca naprej) se bo podaljšal rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja, in sicer do 30. marca 2023.

Rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso ostaja nespremenjen, do 30. junija 2023.

Deli z drugimi