Pestro LEADER dogajanje na sejmu AGRA


  • Datum objave 02.09.2021

Udeleženci okrogle mize

Pestro LEADER dogajanje na sejmu AGRA

  • Datum objave 02.09.2021

Udeleženci okrogle mize

V okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, ki je potekal od 21. do 26. 8. 2021, se je na stojnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) predstavilo kar 6 lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) s svojimi projekti, predstavniki MKGP in slovenskih LAS so se srečali s predstavniki francoskega kmetijskega ministrstva in francoskih LAS-ov. Izvedena je bila tudi okrogla miza z naslovom Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji.

 

Predstavitve LAS-ov na stojnici MKGP

MKGP vsako leto na sejmu AGRA del svoje stojnice nameni projektom, sofinanciranim iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. Letošnje leto se je priložnost za predstavitev namenila LEADER in EIP projektom.

Tako se je na ministrski stojnici predstavilo kar 6 slovenskih LAS-ov s svojimi projekti. Prvi dan sejma sta se predstavila LAS UE Ormož s projektoma Naša Drava in Zeleni trikotnik ter LAS Od Pohorja do Bohorja s projektom Užij Okuse Rogle. V nadaljevanju sejma se je v torek v okviru LAS Gorenjska košarica predstavil še RAGOR (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) s projektom Semenjalnica ter LAS loškega pogorja s projektom Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi. V sredo pa se je najprej predstavil LAS Obsotelje in Kozjansko, v popoldanskem delu pa še LAS Sožitje med mestom in podeželjem s projektom Razširitev naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca, katerega so predstavili prijavitelji projekta – Društvo Cer.

Predstavitev LAS UE Ormož

Predstavitev LAS UE Ormož

Predstavitev LAS Obsotelje in Kozjansko

Predstavitev LAS Obsotelje in Kozjansko

Predstavitev LAS Od Pohorja do Bohorja

Predstavitev LAS Sožitje med mestom in podeželjem

Predstavitev LAS loškega pogorja

Predstavitev LAS Gorenjska košarica

 

Srečanje s predstavniki francoskega ministrstva in LAS-ov

Sejem AGRA je dobra priložnost za sklepanje novih sodelovanj in projektov, zato smo se na pobudo francoskega ministrstva v torek, 24. 8. 2021, srečali predstavniki MKGP in slovenskih LAS-ov s predstavniki francoskega ministrstva in veleposlaništva ter predstavniki francoskih LAS-ov. S strani obeh držav je bilo predstavljeno izvajanje pristopa LEADER s posebnim poudarkom na predstavitvi sistema izvajanja podukrepa, namenjenega sodelovanju med LAS. Dogodek je bil namenjen tudi krepitvi povezovanja slovenskih in francoskih LAS ter iskanju projektnih idej za mednarodno sodelovanje.

Srečanje francoskih in slovenskih predstavnikov

Predstavnice MKGP s predstavnico francoskega ministrstva in francoskim atašejem

Delovno srečanje

Okrogla miza Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji

V organizaciji MKGP je v sredo, 25. 8. 2021, potekala tudi okrogla miza z naslovom Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji. Namen je bil tako našim kot tujim deležnikom predstaviti zgodovino pristopa »od spodaj navzgor« v Sloveniji vse od osamosvojitve naprej in obeležiti 30 let delovanja pristopa LEADER v Evropi.

Na okrogli mizi smo tako prikazali posamezne projekte, uresničene ideje in dosežke, ki smo jih dosegli v obdobju od začetka izvajanja tega pristopa pri nas ter se posvetili tudi novi Dolgoročni viziji za podeželska območja, ki jo je objavila Evropska komisija.

Okrogle mize se je udeležilo preko 80 udeležencev, povezanih z lokalnim razvojem, med njimi predstavniki lokalnih akcijskih skupin, občin, nevladnih organizacij, začetniki pristopa LEADER v Sloveniji, predstavniki francoskih in tudi srbskih LAS. Kot panelisti so na okrogli mizi sodelovali mag. Aleš Irgolič, državni sekretar na MKGP, mag. Josip Mihalic, direktor Urada za kohezijsko politiko, Alina Cunk Perklič, vodja Koordinacijskega odbora CLLD in Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020, Janja Kokolj Prošek, nekdanja vodja Sektorja za podeželje, ko se je prvič programiral LEADER, prof. dr. Irma Potočnik Slavič z Oddelka za geografijo, FF UL, Goran Šoster, direktor vodilnega partnerja LAS Prlekija, ter Hanane Allali, koordinatorka pristopa LEADER na francoskem ministrstvu za kmetijstvo in prehrano.

 

Panelisti

Beseda je tekla od prvih projektov iz programa CRPOV, s katerimi so se v Sloveniji pričeli zametki pristopa od spodaj navzgor, do prijetnih spominov z izvajanjem pristopa LEADER v programskem obdobju 2007-2013 ter izkušenj z nadgradnjo pristopa LEADER v skupni pristop CLLD v obdobju 2014-2020, ko sta v skupno izvajanje pristopa vstopila še dva sklada. Nenazadnje pa je beseda tekla tudi o načrtih in pobudah za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021-2027.

Na začetku je Josip Pintar (LAS Sožitje med mestom in podeželjem), kot eden prvih akterjev vzpostavitve LEADER v Sloveniji, na primeru projekta Sadne ceste Janče, predstavil razvoj pristopa »od spodaj navzgor« v Sloveniji od CRPOV do CLLD.  V nadaljevanju je Janja Kokolj Prošek, ki je zaslužna, da se je pristop »od spodaj navzgor« vse do pristopa LEADER uspešno vpeljal v kmetijsko politiko v Sloveniji, plastično predstavila prepreke in ključne dosežke pri uveljavitvi LEADER v Sloveniji. Tudi Goran Šoster iz LAS Prlekija je kot eden izmed začetnikov poudaril 30-letno kontinuiteto in pozitivne učinke pristopa na razvoj podeželja. Svoj prispevek k zgodovini razvoja LEADER v Sloveniji in njegovo dodano vrednost je podala tudi prof. dr. Irma Potočnik Slavič, ki sodeluje pri pripravi knjige LEADER v Sloveniji ter poudarila, da se sedem načel pristopa LEADER ne sme zanemariti.

Gostja iz francoskega ministrstva za kmetijstvo in prehrano,Hanane Allali, je predstavila dodano vrednost pristopa LEADER, ki ima v Franciji že 30-letno zgodovino. Svoje izkušnje in dosežke na ravni upravljalskih struktur pri uveljavitvi skupnega pristopa LEADER/CLLD z regionalnim in ribiškim skladom v programskem obdobju 2014-2020 pa je predstavila Alina Cunk Perklič, vodja Koordinacijskega odbora CLLD in Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020. Predstavnik Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, mag. Josip Mihalic je podal nekaj ključnih informacij o načrtovanju skupnega pristopa v prihodnje, in sicer da se bo izvajal po sistemu »3+1«, pri čemer bodo skupni pristop CLLD izvajali kmetijski, regionalni in odslej tudi socialni sklad.

V zaključnem delu je kot govorec sodeloval tudi državni sekretar na MKGP, mag. Aleš Irgolič, ki je predstavil priložnosti prispevka Strateškega načrta SKP 2023-2027 k ciljem Dolgoročne vizije za podeželska območja ter poudaril ključno vlogo lokalnih akcijskih skupin pri vključevanju vseh deležnikov na podeželju, tudi kmetov in mladih.

Plodno razpravo so spremljale slikovite predstavitve primerov dobrih praks, projektov vseh treh skladov, vključenih v CLLD, ki so jih predstavili predstavniki LAS. Predstavljena sta bila dva projekta sodelovanja LAS. Direktor RA Sora Gašper Kleč (LAS loškega pogorja) je predstavil projekt Odprta vrata kmetij, mag. Mojca Metličar iz LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah pa projekt Naša Drava. Goran Šoster (LAS Prlekija) je predstavil projekt iz začetka izvajanja pristopa LEADER (programsko obdobje 2007-2013) Permakulturni biodinamični vrt na Pomurskem sejmu. Predstavljena sta bila tudi dva projekta, sofinancirana iz pristopa CLLD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer projekt Trajnostno mobilno Obsotelje, ki ga je predstavila direktorica RA Sotla Bojana Žaberl (LAS Obsotelje in Kozjansko) ter projekt Krekovo središče, ki ga je predstavil mag. Roman Medved iz LAS Za mesto in vas. Projekt Najboljša riba je posavska riba, sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, pa je predstavila Vlasta Kuzmički (Občina Sevnica, LAS Posavje).

Udeležba na okrogli mizi

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi