Objava Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 14.02.2023

Avtor: A. Justinek

Objava Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 14.02.2023

Vlada je izdala Uredbo o neposrednih plačilih iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Določa izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo, ki se financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Uredba je podlaga za izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil v obdobju izvajanja SN 2023–2027. Opredeljuje vlagatelje za neposredna plačila, splošne pogoje za upravičenost do neposrednih plačil (izvajanje kmetijske dejavnosti, izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta, vstopni prag najmanj 1 hektar upravičenega hektarja površin oziroma 100 evrov za vloge za vezano dohodkovno podporo za nosilce KMG brez površin, izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta) in postopno zniževanje plačil osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost .

Uredba določa podrobnejše pogoje, nabor zahtev, višino plačila, način izračuna plačil in podrobnejša izvedbena pravila v zvezi s kontrolami in sistem zmanjšanja plačil za izvajanje naslednjih intervencij neposrednih plačil:

  • Osnovno dohodkovno plačilo za trajnostnost,
  • Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost,
  • Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete,
  • Sheme za podnebje in okolje,
  • Vezana dohodkovna podpora oz. proizvodno vezana plačila.

 

Uredba o neposrednih plačilih iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Deli z drugimi