10. 02. 2021 – Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Skupna vrednost letošnjih razpisov okoli 183 milijonov evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 mio evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 mio evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 77 javnih razpisov v skupni višini 545 mio evrov.

 

infoslika ob objavi novice

Tematska infografika | Avtor MKGP

 

Pri oblikovanju Okvirnega terminskega načrta objave javnih razpisov za leto 2021 je bila posebna pozornost posvečena gorskim in hribovskim kmetijam ter ekološkim kmetijam. Tako sta v okviru Podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v mesecu septembru predvidena dva javna razpisa, in sicer:

  • Javni razpis za naložbe gorskih kmetij

Posebna pozornost je dana gorskim kmetijam, ki se soočajo z velikimi strukturnimi težavami in zaostajajo v razvoju glede na ostale kmetije. Njihova kupna moč je šibka, razdrobljena posestna struktura pa povzroča velike stroške poslovanja ter znižuje njihovo konkurenčnost glede na ostale kmetije. Za ohranitev kmetijstva v gorskem svetu so potrebna stalna vlaganja v zasebno infrastrukturo, kmetijsko mehanizacijo za kmetovanje na strmih terenih in živinorejsko proizvodnjo, ki jih proizvodno šibka kmetijska posestva ne zmorejo brez izdatne pomoči države.

  • Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij

Na podlagi Evropskega zelenega dogovora in Strategije »Od vil do vilic« ter Strategije za biotsko raznovrstnost se posveča posebna pozornost tudi ekološkim kmetijam, ki imajo ključno vlogo  pri doseganju ciljev za 25 % površin v EU pod ekološkim kmetijstvom do leta 2030. Dolgoročna usmeritev kmetijstva v smer, ki omogoča višjo dodano vrednost ter sočasno prispeva k ohranitvi in izboljšanju okolja, je ključna za  prihodnji razvoj celotnega kmetijskega sektorja.

 

Podaljšano izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022 (prehodno obdobje)

Programsko obdobje 2014-2020 se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti, tako da bodo izplačila v okviru trenutne finančne perspektive možna do 31. 12. 2025.

Za nemoteno izvajanje tega dvoletnega prehodnega obdobja imajo države članice na voljo pravice porabe sredstev za leti 2021 in 2022, ki sta bili sicer v okviru večletnega finančnega okvirja  predvideni za izvajanje Strateškega načrta v novem programskem obdobju. Tako bo Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 prejela dodatna sredstva v višini 244,7 milijonov evrov. Omenjena sredstva bodo Sloveniji na voljo z 10. spremembo PRP 2014-2020, v okviru katere bo pripravljena tudi razdelitev sredstev med posameznimi ukrepi oziroma vsebinami. Pravila za izvajanje v nadaljnjih dveh letih ostajajo enaka, določa jih Uredba (EU) 2020/2220.

 

Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij

Evropska komisija je v okviru PRP 2014-2020 državam članicam dodelila na voljo dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij. Dodatna sredstva se bodo črpala iz mehanizma, imenovanega Mehanizem za okrevanje in odpornost.  Le-ta bo državam članicam v pomoč pri odpravljanju gospodarskih in socialnih posledic pandemije covid-19, obenem pa zagotavljal, da se bodo gospodarstva podala v zeleni in digitalni prehod ter tako postala bolj trajnostna in odporna. Sloveniji tako v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijonov evrov sredstev.

 

Javni razpisi PRP

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 (dop.)

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi