17. 1. 2019 – Odobrenih je 9 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo, v okviru prvega javnega razpisa, odobrenih devet projektov EIP, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo.

V okviru podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, so sofinancirani štirje projekti EIP.

V okviru podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe pa je sofinanciranih pet projektov EIP.

Več o projektih in sestavi partnerstva za izvedbo projektov, si lahko preberete v preglednici spodaj.

Preglednica odobrenih projektov EIP (v slovenskem jeziku)

Preglednica odobrenih projektov EIP (v angleškem jeziku)

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Besedilo javnih razpisov si lahko preberete na spletni strani MKGP. Javni razpis iz naslova podukrepa 16.2 in podukrepa 16.5.

Rok za oddajo vlog je 19. april 2019 do 23:59 ure.

 

Še vedno pa lahko vpišete svoj izziv v Izmenjevalniku idej na spletni strani EIP.

Deli z drugimi