Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije


 • Datum objave 06.01.2023

Avtorica: L. Luskar

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

 • Datum objave 06.01.2023

Vlada je na svoji 30. seji s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (SKP), ki se objavi v Uradnem listu RS.

V skladu z Uredbo EU mora vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Evropske komisije (EK) o odobritvi strateškega načrta SKP ustanoviti Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Sklep o odobritvi strateškega načrta SKP za obdobje 2023–2027 za Slovenijo je bil izdan 28. oktobra 2022.

Odbor za spremljanje SKP preverja zlasti:

 1. napredek pri izvajanju strateškega načrta SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
 2. težave, ki vplivajo na smotrnost strateškega načrta SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence;
 3. elemente predhodne ocene, navedene v Uredbi 2021/1060/EU in strateškem dokumentu iz navedene uredbe;
 4. napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
 5. zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo strateškega načrta SKP, ki jih zagotovi nacionalna mreža SKP;
 6. izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
 7. širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence, kadar je ustrezno.

Odbor za spremljanje SKP tudi izda mnenje o:

 1. metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije;
 2. letnih poročilih o smotrnosti;
 3. načrtu vrednotenja in njegovih spremembah;
 4. vseh predlogih organa upravljanja za spremembo strateškega načrta SKP.

Sklep vlade in odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Sklep vlade,

Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

 

Deli z drugimi