Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk


  • Datum objave 17.03.2023

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk

  • Datum objave 17.03.2023

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk in hrušk v intenzivnih sadovnjakih, ki jih je vpliv agresije Rusije proti Ukrajini še posebej prizadel. Pridelovalci so utrpeli povišanje stroškov zaradi naraščajočih cen energije, višjih stroškov repro materiala ter višjih stroškov pridelave, prevoza, skladiščenja in hlajenja v hladilnicah. Na podlagi kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) so bile izdelane ocene proizvodnih stroškov za jabolka pri povprečnem hektarskem pridelku 40 ton ter za hruške pri povprečnem hektarskem pridelku 25 ton.

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila so naslednji:

  • pridelovalci jabolk in hrušk, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) – evidenco intenzivnih sadovnjakov,
  • najmanj 7,5 hektarjev intenzivnega sadovnjaka jablan ali 7,5 hektarjev intenzivnega sadovnjaka hrušk na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register kmetijskih gospodarstev (RKG) – evidenco intenzivnih sadovnjakov na dan 31. 12. 2022,
  • sedmi dan po uveljavitvi odloka upravičenec nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov,
  • finančno nadomestilo se zniža za že prejete pomoči.

Višina finančnega nadomestila znaša 1.500 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan ali hrušk. Predvidoma bo za finančno pomoč namenjenih 1.749.000 evrov.

Deli z drugimi