Odločitev za ekološko kmetijstvo – preberite si o ekološkem kmetovanju!


 • Datum objave 02.07.2024

Odločitev za ekološko kmetijstvo – preberite si o ekološkem kmetovanju!

 • Datum objave 02.07.2024

Ekološko kmetovanje je način pridelave in reje, ki zagotavlja sveža, okusna in pristna lokalno pridelana živila. Pri ekološkem kmetovanju gre za spoštovanje naravnih življenjskih ciklov in pridelovanje kmetijskih pridelkov v sozvočju z naravo oziroma za pridelovanje živil z najmanjšim možnim negativnim vplivom na okolje.

Ekološko kmetijstvo ohranja raznolikost živega sveta in zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov. Tako kmetovanje je zato sprejemljivo tudi na vodovarstvenih območjih. Pri ekološkem kmetijstvu rodovitnost tal ohranjajo s kolobarjenjem. Za gnojenje uporabljajo lokalno dostopna organska gnojila, kot sta hlevski gnoj in kompost.

Za preprečevanje bolezni uporabljajo krepilne snovi, ki izboljšajo odpornost rastlin. Gojenje ali uporaba gensko spremenjenih organizmov nista dovoljena. Omejena je uporaba pesticidov, mineralnih gnojil, antibiotikov, živilskih in pomožnih tehnoloških dodatkov.

Reja domačih živali poteka v skladu z njihovimi življenjskimi potrebami, v prosti reji in s krmo iz ekološke pridelave. Izbor rastlin in živali je skrben in obsega organizme, odporne proti boleznim in prilagojene lokalnemu okolju.

Da bi olajšali odločitev za preusmeritev v ekološko kmetovanje je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pripravilo brošuro z osnovnimi podatki, zahtevami ekološkega kmetijstva in shemo postopka prijave v sistem kontrole oziroma nadzora. Brošura vsebuje tudi odgovore na pogosta vprašanja, kontaktne naslove svetovalcev, kontrolnih organizacij in združenj ekoloških kmetov.

Za več informacij o ekološkem kmetovanju se lahko obrnete na svetovalce koordinatorje za ekološko kmetovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije!

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Igor Hrovatič – koordinator, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana

tel.: 041 683 279, igor.hrovatic@kgzs.si

 • Jana Žiberna – koordinatorka, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana

tel.: 040 590 776, jana.ziberna@kgzs.si

KGZS Zavod Celje

 • Mitja Zupančič, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

tel.: 03 425 55 13, mitja.zupancic@ce.kgzs.si

KGZS Zavod Kranj

 • Mojca Povšnar Starman, Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje

tel.: 04 252 67 10, mojca.povsnar@kr.kgzs.si

KGZS Zavod Ljubljana

 • Vladka Turk Mate, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

tel.: 01 837 32 54, vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

KGZS Zavod Maribor

 • Andrej Šuvak, Vinarska 14, 2000 Maribor

tel.: 02 228 49 19, andrej.suvak@kmetijski-zavod.si

KGZS Zavod Murska Sobota

 • Sonja Bertalanič, Partizanska cesta 23, 9250 Gornja Radgona

tel.: 031 809 257, sonja.bertalanic@kgzs-ms.si

KGZS Zavod Nova Gorica

 • Bogdan Črv, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

tel.: 05 388 42 81, bogdan.crv@go.kgzs.si

 • Tanja Valantič Širok, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

tel.: 05 335 12 08, 041 735 449, tanja.valantic_sirok@go.kgzs.si

KGZS Zavod Novo mesto

 • Mateja Strgulec, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

tel.: 07 373 05 76, 051 343 122, mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si

 • Vladimir Sotošek, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto,

tel.: 07 37305 81, 051 687 815, vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si

KGZS Zavod Ptuj

 • Darja Artenjak, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

tel.: 02 749 36 29, darja.artenjak@kgzs-ptuj.si

 

Deli z drugimi