Od ponedeljka 1. julija možna oddaja vlog za podporo za izvajanje pašnih redov in za vzrejo čebeljih matic


  • Datum objave 04.07.2024

Od ponedeljka 1. julija možna oddaja vlog za podporo za izvajanje pašnih redov in za vzrejo čebeljih matic

  • Datum objave 04.07.2024

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča potencialne vlagatelje – čebelarje in čebelarska društva, da je od ponedeljka 1. julija 2024 do objave zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 možno oddati vlogo na javna razpisa:

 

  • Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala. Na javnem razpisu je na voljo do 70.000 evrov. Rok za oddajo vlog traja do 31. julija 2024 do 15. ure.

  • Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov iz podintervencije Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 v obdobju od 1. avgusta 2023 do 31. julija 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami. Na javnem razpisu je na voljo do 49.260 evrov. Rok za oddajo vlog traja do zaprtja javnega razpisa oziroma najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure.

 

POVEZAVE

 

Deli z drugimi