Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, za leto 2022


  • Datum objave 25.10.2022

Eko kmetija oz. podjetje Land.luft v Nemčiji, avtorica: Marija Marinček

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, za leto 2022

  • Datum objave 25.10.2022

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja (1 ura je 45 minut).

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2022 za potrebe izvajanja ukrepa EK, ki bo potekalo v obliki spletnih usposabljanj. Podrobnejši seznam terminov usposabljanj je prikazan v nadaljevanju.

Osnovno usposabljanje je namenjeno izključno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.
Nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno kmetijam, ki so več kot 1 leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Več informacij (vsebinski sklopi in termini z lokacijami)

Deli z drugimi