Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2024


  • Datum objave 07.03.2024

Avtor: Janez Šivic

Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2024

  • Datum objave 07.03.2024

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, v programskem letu 2024 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel.

Izobraževanja se bodo izvajala skladno z Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z MKGP št. 2330-23-111022.

Urniki izobraževanj je objavljen na spletnih straneh Veterinarske fakultete UL in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju so obveščena tudi čebelarska društva pristojne NVI enote, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Do izobraževanj so upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo imejte s seboj.

Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob posameznem predavanju.

Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. Potrdilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano vsem udeležencem, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov. Potrdilo o izobraževanju bo poslano
udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.

Pogoj za udeležbo na praktičnih veterinarskih izobraževanjih je primerna obleka in obutev za teren in osebna zaščitna oprema. Za zaščitno čebelarsko obleko s pokrivalom za glavo in zaščitno mrežo za obraz (zaščitni klobuk) mora poskrbeti vsak udeleženec sam.

Deli z drugimi