20. 3. 2017 – Obvestilo prejemnikom sredstev za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015, da so dolžni Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2016. Rok za oddajo poročila je 31. 3. 2017. Povezava do obrazca: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/obrazci_in_navodila/.

Deli z drugimi