Obvestilo o dovoljeni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki vključujejo aktivno snov nikosulfuron


  • Datum objave 02.02.2024

Avtor: Slavko Polak

Obvestilo o dovoljeni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki vključujejo aktivno snov nikosulfuron

  • Datum objave 02.02.2024

Ena od zahtev za izvajanje operacij Vodni viri (VOD), Ohranjanje kolobarja – stopnja III (KOL_3) in Varovalni pasovi ob vodotokih (PAS_VOD) intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP_NV) iz Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo je tudi prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki jih na najožjih vodovarstvenih območjih ni dovoljeno uporabljati. Na seznam teh prepovedanih FFS sodijo tudi FFS, ki vključujejo aktivno snov nikosulfuron.

Ker je stališče stroke, da nikosulfuron ne predstavlja tveganja za spiranje v podzemno vodo, če letna količina te aktivne snovi ne presega vrednosti 40 g aktivne snovi na hektar tretirane površine, se pri operacijah VOD, KOL_3 in PAS_VOD dovoli uporaba FFS z omenjeno vrednostjo aktivne snovi nikosulfuron.

Izjema ne velja za najožja vodovarstvena območja, kjer prepoved uporabe aktivne snovi nikosulfuron še vedno ostaja.


Povezava: Strokovno mnenje glede potenciala spiranja aktivne snovi nikosulfuron v podzemne vode glede na trenutno registrirane FFS v Sloveniji (Word, 187 KB)

Deli z drugimi