Objavljeni so trije novi razpisi v čebelarskem sektorju


  • Datum objave 30.06.2023

Avtor: F. Medved

Objavljeni so trije novi razpisi v čebelarskem sektorju

  • Datum objave 30.06.2023

V petek, 23. junija 2023, so bili v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi v sektorju čebelarskih storitev.

Rok za oddajo vlog pri vseh treh javnih razpisih se začne 17. julija 2023 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.


Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 11.960 evrov.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Do sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, so upravičeni tudi vlagatelji, ki niso vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

Povezava do javnega razpisa: Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023


Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 24.407,50 evrov.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Povezava do javnega razpisa: Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023


Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.815,00 evrov.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljenih v javnem razpisu.

Povezava do javnega razpisa: Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023


 

Deli z drugimi