Objavljene so bile enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027


  • Datum objave 30.03.2023

Avtor: A. Podlesek

Objavljene so bile enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

  • Datum objave 30.03.2023

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 se delijo na dva razdelka:

  • Razdelek A je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij – KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.
  • Evidence v razdelku B pa vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).

Enotne evidence o delovnih opravilih so dostopne tudi na Portalu znanja in podstrani Intervencije SKP.

Pri uspešnem izvajanju intervencije SOPO vam bo morda prav prišlo tudi Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso, v okviru sheme INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN).

Deli z drugimi