Objavljene poenostavljene evidence SOPO


  • Datum objave 01.03.2024

Avtor: Janez Šivic

Objavljene poenostavljene evidence SOPO

  • Datum objave 01.03.2024

Na Portalu znanja smo objavili »poenostavljene« evidence o opravljenih delovnih obveznostih za posamezne sheme SOPO – razdelek C.

V razdelku C so objavljene  »poenostavljene« evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis le za nemonitoriabilna delovna opravila.

Na tak način so prilagojene zlasti evidence o delovnih opravilih, pa tudi o organskih in mineralnih gnojilih za naslednje sheme SOPO:

 

Če je nosilec KMG po pravilih pogojenosti zavezanec za vodenje evidence o gnojenju na celotni kmetiji, priporočamo, da še vedno vodi evidenco o uporabi organskih in mineralnih gnojil iz razdelka B (enotna evidenca za vse sheme). Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so poleg shem SOPO vključeni tudi v eno ali več intervencij – KOPOP, LOPS, BVR ali EK, lahko vodijo  oziroma nadaljujejo z vodenjem evidenc pod razdelkom A. Evidenca o uporabi FFS ostaja nespremenjena in je enaka kot v razdelku B, ker je nosilec KMG v primeru uporabe FFS vedno zavezanec za vodenje evidence o uporabi FFS na celotni kmetiji.

Z letom 2024 je tudi omogočeno, če nosilec želi, da zapis v evidenci o delovnih opravilih nadomesti z geolocirano fotografijo posneto preko Fotosopotnika, ki jo hrani pri sebi in jo v primeru pregleda na kraju samem pošlje Agenciji za kmetijske trge

Z letom 2024 se je pri vseh razdelkih dodala evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil za shemo dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka (INHIBIT).


Povezave do posameznih razdelkov:

Deli z drugimi