11. 01. 2021 – Objavljena prehodna oz. tranzicijska uredba EU, ki podaljšuje izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022

Evropska komisija je 28. 12. 2020 objavila Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta  z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022. S to uredbo se ureja izvajanje trenutnega Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letih 2021 in 2022. Nova reforma SKP pa se začne izvajati 1. januarja 2023.

 

Uredba (EU) 2020/2220

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi