Objavljen predlog Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2024


  • Datum objave 01.12.2023

Objavljen predlog Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2024

  • Datum objave 01.12.2023

Krave na paši, avtor: Marjan Papež.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2024 (v nadaljevanju: uredba). Vaše pripombe lahko pošljete do 13. 12. 2023.

Uredba je podlaga za izvajanje intervencije dobrobit živali (DŽ) v letu 2024. Opredeljuje vsebino in izvedbo intervencije DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, podintervencij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje v posamezni podintervenciji, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom upravnih sankcij itn. V letu 2024 se bo intervencija DŽ izvajala v petih podintervencijah, in sicer za prašiče, govedo, drobnico, konje in perutnino.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljete na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do 13. 12. 2023.

Povezava na predlog predpisa (e-demokracija)

Deli z drugimi