Občina Brda prejela zlato plaketo natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020


  • Datum objave 14.10.2021

Panorama Brd; Avtor: Občina Brda

Občina Brda prejela zlato plaketo natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020

  • Datum objave 14.10.2021

Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je na natečaju v letu 2020 izpostavilo temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«, na katerem je briška občina prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav. Občina Brda so prejele zlato plaketo.

Spomnimo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) in Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: DRSP) sta v poletju 2019 objavila nacionalni razpis za Najuspešnejšo podeželsko skupnost 2019 in oblikovala devetčlansko nacionalno komisijo, ki so jo sestavljali strokovnjaki MKGP, DRSP, Ministrstva za okolje in prostor, Biotehnične fakultete ter Fakultete za turizem Brežice. Devetčlansko nacionalno strokovno komisijo so Brda prepričala z izjemnimi rezultati na številnih področjih, v obrazložitvi pa je zapisala: »Če je globalni izziv piti dobro vino, imajo Brici odločen lokalni odgovor od skrbnega dela v vinogradu do vrhunske ponudbe v domačem kraju kakor tudi na svetovnih trgih, s čimer krepijo ekonomijo lokalnih prebivalcev in svoj čudoviti svet postavljajo na svetovne zemljevide.«

Pred letom dni (oktobra 2020) si je briške dosežke v razvoju podeželja v živo ogledala tudi ocenjevalna komisija Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE in tako izvedla še drugi del ocenjevanja za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020. Med svojim dvodnevnim bivanjem v Brdih je preizkusila tipične briške jedi, spoznala ključne mejnike v razvoju briške lokalne skupnosti, primere uspešnega črpanja evropskih sredstev za obnovo briške dediščine in izboljšanje kakovosti bivanja (npr. obnovi Vile Vipolže in vasice Šmartno ter velikopotezni projekt preskrbe s pitno vodo Mrzlek idr.), investicije na področju infrastrukture (obnova komunalne in cestne infrastrukture) ter strategijo razvoja na področju mladine, skrbi za starejše, zdravstvenih in socialnih storitev, skrbi za okolje, sožitja turizma z lokalnim razvojem, sodelovanja ponudnikov in nenazadnje medgeneracijskega sodelovanja. Briška ekipa je komisiji predstavila tudi inovativne projekte promocije lokalnih posebnosti, kot npr. Masterclass Brda home of rebula, Krog umetnosti – Art Circle, vpis v Unescov seznam svetovne dediščine idr.).

Že ob terenskem obisku je komisija Občini Brda čestitala za jasno in dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja, ki jo ima le redko katero območje, briške dosežke pa na natečaju nagradila z zlato plaketo. Zlato plaketo je prejelo še šest drugih udeležencev natečaja. Podelitev nagrad – večdnevni evropski festival z razstavami in kulturnimi srečanji – bo maja prihodnje leto v avstrijskem Hinterstoderju, lokalni skupnosti, ki je zmagala na 15. ediciji natečaja ARGE.

Župan Franc Mužič je ob prejetju novice o prejetju zlate plakete povedal: »Začetki briške občine so bili vsekakor zahteven izziv, a smo se ga lotili z veliko mero odgovornosti in vizijo, da izboljšamo kakovost bivanja tako občankam in občanom kot tudi obiskovalcem. Prioritet je bilo veliko: od preskrbe zdravstvenih in socialnih storitev do obnove komunalne in cestne infrastrukture, pa seveda preskrbe s pitno vodo. Naredili smo ogromne korake naprej. Nenazadnje pa moram poudariti zadovoljstvo, da smo v zadnjem obdobju uspeli narediti velike napredke tudi na področju mladih in medgeneracijskega sodelovanja. Nagrada na natečaju ARGE nam gotovo pravi, da smo s složno trmo, vztrajnostjo in željo po boljšem ustvarili unikatno občino, kjer se prepletajo trajnostno kmetijstvo, skrb za dediščino in okolje ter da tukaj močno doni mednarodni kulturni utrip. Na tem mestu se zahvaljujem Brikam in Bricem za vloženi trud v razvoj občine, pa tudi vsem sodelujočim pri prijavi in predstavitvi Brd na natečaju ARGE.«

 

 

 

Deli z drugimi