Novost pri oddaji zahtevka za podintervencijo DŽ – konji za leto 2023


  • Datum objave 03.07.2023

Avtorica: P. Lekše

Novost pri oddaji zahtevka za podintervencijo DŽ – konji za leto 2023

  • Datum objave 03.07.2023

Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želijo oddati zahtevek za podintervencijo DŽ – konji za leto 2023, obveščamo o spremembi postopka oddaje zahtevka.

Sprememba se uvaja, ker je v primeru kopitarjev začasno onemogočen vpis podatkov o izvedenih koproloških analizah v Seznam koproloških analiz.

Zainteresirani vlagatelji, ki imajo koprološko analizo za konje izdelano, a ta še ni bila vnesena v Seznam koproloških analiz, se morajo zglasiti pri kmetijskem svetovalcu, ki bo s pomočjo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izvedel oddajo zahtevka.

V ta namen morajo vlagatelji kmetijskemu svetovalcu predložiti dokazilo o izvedeni koprološki analizi, svetovalec pa bo njen skenogram dodal kot prilogo k uveljavljanju zahtevka za podintervencijo DŽ – konji.


Deli z drugimi