Spremembe Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 29.05.2023

Avtorica: A. Skobe

Spremembe Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 29.05.2023

Vlada je na 51. seji vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Z novelo Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 se spreminja časovni načrt podintervencij v čebelarstvu, in sicer se podaljšuje rok za njihovo izvedbo.

Nadalje se poenostavljajo pogoji za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom, kar pomeni, da se bo sedaj kot analizni izvid upoštevala tudi izjava proizvajalca, ki mora vsebovati najmanj prepis analiznega izvida laboratorija, številko analiznega izvida in številko šarže.

Jasneje se tudi določa vlagatelje, ki so upravičeni do nakupa ekoloških satnic, in sicer bo sedaj do nakupa upravičen tudi konvencionalni čebelar. Prav tako se bo delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom povečal tudi za čebelarje, ki so v fazi preusmeritve iz konvencionalnega v ekološko čebelarstvo.

Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Deli z drugimi