Pripravljena navodila za uveljavljanje intervencij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 24.03.2023

Polja in vasi I Avtor: J. Verbic

Pripravljena navodila za uveljavljanje intervencij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 24.03.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo navodila za uveljavljanje ukrepov oz. intervencij za leto 2023, vezana na subvencijsko kampanjo. Ta so bila pripravljena v želji, da se novosti čim bolje in celovito predstavijo ter da so kmetom v pomoč pri upoštevanju pravil pogojenosti, pri odločanju o uvedbi novih kmetijskih praks in pri uveljavljanju ter nato izvajanju posameznih intervencij tekom leta.

Kampanja za oddajo zbirne vloge za leto 2023 se bo začela z 31. marcem 2023. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023, z izjemo zahtevka za podintervencijo Dobrobit živali – drobnica, za katero je rok oddaje najpozneje do 5. maja 2023. Izjema je tudi pri posebnih kulturah, kjer je rok za oddajo zbirne vloge 30. junij 2023.

Prek zbirne vloge za leto 2023 lahko kmetje uveljavljajo neposredna plačila, izmed katerih izpostavljamo nove sheme za okolje in podnebje (SOPO), ter različne intervencije oz. ukrepe za nadstandardne kmetijske prakse.

Za vse kmete so v pripravi tudi tiskana navodila, ki bodo na voljo pri kmetijsko gozdarskih zavodih pred začetkom subvencijske kampanje.

Deli z drugimi