Nasveti glede invazivnih rastlin in ozelenitve tal


  • Datum objave 09.08.2022

Nasveti glede invazivnih rastlin in ozelenitve tal

  • Datum objave 09.08.2022

Foto: Ambrozija, avtor: A. Lesik/Shutterstock.com

V okviru pilotnega projekt e-TRAJNOSTNA KMETIJA so pripravili animirana video navodila za bolj dosledno upoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti ter izvajanje dobrih kmetijskih praks, in sicer glede dveh aktualnih tematik – invazivnih rastlin in setve strniščnih posevkov.

V času sušnih razmer je treba posebno pozornost posvetiti odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst (invazivnih rastlin), saj jim ob stresnih razmerah gojene rastline ponudijo idealen prostor za razvoj in razmnoževanje. Med zelo razširjenimi je ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), katera kot alergena rastlina predstavlja zelo resno tveganje za zdravje ljudi. Lastniki kmetijskih zemljišč smo jih zakonsko dolžni odstranjevati. V okviru projekta e-Trajnostna kmetija so partnerji na pobudo vodilnega Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor pripravili kratka animirana video navodila, s katerimi želijo opomniti na pomen rednega odstranjevanja invazivnih vrst.

VIDEO (46 sek.): ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLIN

 

Bliže pa se tudi rok setev strniščnih dosevkov. v projektu e-TRAJNOSTNA KMETIJA so pripravili kratko animirano video vsebino, s katero želijo opomniti na prednosti ozelenitev tal. Takoj, ko bodo razmere to dopuščale, priporočajo setev, saj vašim tlom prinašajo obilico prednosti.

VIDEO (57 SEK.): POMEN POSEVKOV IN IZELENITVE TAL

Deli z drugimi