Na voljo ugodna mikroposojila za majhne kmetije in mlade kmete “AGRO FI mikro”


  • Datum objave 16.10.2023

Avtonomni robot - Foto Tomaž Poje.

Na voljo ugodna mikroposojila za majhne kmetije in mlade kmete “AGRO FI mikro”

  • Datum objave 16.10.2023

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je v petek, 13. oktobra, objavil v Uradnem listu številka 106/2023 Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mikro, ki je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom. Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s SRRS kot izvajalcem finančnih inštrumentov vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

Prednosti finančnega produkta:

  • mikroposojilo v višini od 5.000 do 25. 000 evrov,
  • brezobrestno mikroposojilo,
  • doba vračanja najmanj 12 mesecev in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe, moratorij na odplačilo glavnice največ 12 mesecev in
  • brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila.

Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 preko aplikacije www.r-sklad.si. Razpisanih je 945.000 evrov proračunskih sredstev.
Več o vsebini finančnega produkta je dostopno na spletni strani SRRS tu.

Deli z drugimi