Na konferenci Pametne vasi o nujnosti celostnega pristopa k razvoju podeželja


  • Datum objave 05.10.2021

Na konferenci Pametne vasi o nujnosti celostnega pristopa k razvoju podeželja

  • Datum objave 05.10.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru slovenskega programa predsedovanja Svetu EU in v sodelovanju s pisarno evropskega poslanca Franca Bogoviča soorganiziralo mednarodni dogodek z naslovom Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo.

V razpravi, ki so se je med drugim udeležili tudi minister dr. Jože Podgoršek, podpredsednica evropske komisije Dubravka Šuica ter generalni direktor FAO Qu Dongyu, so udeleženci poudarili pomen skladnega in celostnega razvoja podeželja, ki ne zadeva samo kmetijskega vidika.

Dogodek Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo je del trilogije prednostnih vsebin v času slovenskega predsedovanja, zajet pod širšo idejno zasnovo dolgoročnih vizij za razvoj podeželja do leta 2030. Evropska komisija je konec junija predstavila dolgoročno vizijo za podeželska območja EU, v kateri je opredelila izzive in vidike, s katerimi se soočajo ruralna področja. Slovensko predsedstvo je v tem sklopu prednostnih vsebin, ki se osredotočajo na razvoj podeželja, obravnavalo tudi vprašanje položaja žensk na podeželju (deklaracija, sprejeta 20. avgusta 2021 na Brdu pri Kranju) ter krepitev dialoga med urbanim in podeželskim okoljem, o kateri so razpravljali kmetijski ministri na neformalnem srečanju (5.–7. september 2021, Brdo Pri Kranju).

Razprava v okviru mednarodne konference Pametne vasi je bila osredotočena prav na iskanje odgovora na vprašanje, kako bo EK v praksi izpolnila zastavljene cilje, in sicer, da bodo podeželska območja postala privlačna, živahna in dinamična, s čimer bi se zmanjšala razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi območji.

Podeželje namreč ni pomembno le z vidika zagotavljanja hrane, ampak ustvarja tudi delovna mesta, turistične in ekosistemske storitve ter je hkrati del širšega družbenega odgovora na vprašanje podnebnih sprememb. Ruralna območja so tudi sestavni del evropskega načina življenja in identitete, saj tam prebiva kar tretjina prebivalstva EU.

Udeleženci konference so se strinjali, da se je treba za dosego ciljev problematike lotiti na vseh ravneh, tako na evropski kot tudi na lokalni in državni. Cilj je izboljšati dialog med urbanim in ruralnim prebivalstvom, slednjemu pa zagotoviti primerljivo kakovost življenja. Ključno sporočilo udeležencev je bilo, da je treba k razvoju podeželja v okviru idejne zasnove Pametnih vasi pristopiti celostno ter vanj vključiti tudi infrastrukturo, energetiko, socialno oskrbo, mobilnost, digitalizacijo, turizem, zdravstveno oskrbo in drugo.

Evropski poslanec Franc Bogovič je pozdravil organiziranost dogodka in uvrstitev teme med prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu EU: »Pametne vasi so nova razvojna strategija, ki povezuje evropsko nacionalno, regionalno in lokalno raven, različne sektorske politike ter aktivnosti ljudi na podeželskih območjih, ki jim je koncept tudi namenjen. Veseli me skupno izraženo zavedanje, da so zgrajena komunalna, okoljska, izobraževalna, socialna in zdravstvena infrastruktura ter kakovostne širokopasovne povezave osnovni pogoj za kakovostno življenje in ustvarjanje sodobnih delovnih mest tudi na podeželju.«

Minister dr. Jože Podgoršek je na konferenci podal celostnejši pogled na problematiko razvoja podeželja: »Podeželsko območje je bilo do nedavnega samo območje kmetij in obdelanih kmetijskih površin, danes pa postaja vse bolj iskano območje za naselitev ljudi, ki iščejo kakovosten način življenja, ki ga razumejo kot mir, lepo naravo in okolje. Pametne vasi in njihova vloga pri naslavljanju izzivov podeželja so ena izmed ključnih prelomnic naslavljanja podeželskih območij.«

Podpredsednica evropske komisije in evropska komisarka Dubravka Šuica je poudarila širši kontekst pobude Pametnih vasi: »Vesela in hvaležna sem, da lahko izrazim podporo pobudi Pametne vasi ter bogati razpravi z lokalnimi oblastmi in podjetji, zaradi česar so naša podeželska območja bolj zelena, digitalna in prožna. Pobuda močno dopolnjuje dolgoročno vizijo za podeželska območja in Pakt za podeželje. Z inovacijami, tehnologijo in digitalnimi rešitvami lahko resnično naredimo naše vasi pametne in znatno izboljšamo življenje ljudi, ki živijo v njih.«

Posnetek dogodka si lahko ogledate spletni strani konference.

Več informacij:

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi