Na javnih razpisih za čebelarje sredstva še na voljo


  • Datum objave 31.07.2023

Na javnih razpisih za čebelarje sredstva še na voljo

  • Datum objave 31.07.2023

Lesen čebelnjak, avtor: MKGP.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sporoča stanja na javnih razpisih za čebelarje in sicer do 28. julija 2023. Na vseh javnih razpisih so zaenkrat razpoložljiva sredstva še na voljo. Zadnji dan za oddajo vlog je 31. julij do 23.59 ure.

  • Na javnem razpisu za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023, je oddanih 88 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 200.478 evrovNa javnem razpisu je razpoložljivih 263.852,80 evra.
  • Na javnem razpisu za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 je oddanih 40 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 46.133,19 evra. Na javnem razpisu je razpoložljivih 173.364 evrov.
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023 je oddanih 19 vlog.  Na javnem razpisu je razpoložljivih  11.960 evrov.
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  Subvencioniranje vzreje čebeljih matic razpis v programskem letu 2023 je oddanih 16 vlog.   Na javnem razpisu je razpoložljivih  88.815 evrov.
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  Subvencioniranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023 je oddana 1 vloga.   Na javnem razpisu je razpoložljivih  44.815 evrov.
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 je oddanih 15 vlog.   Na javnem razpisu je razpoložljivih  48.816 evrov.
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023 je oddana 1 vloga.   Na javnem razpisu je razpoložljivih  15.000 evrov.

Na javnih razpisih: Sofinanciranje obnove tipični čebelnjakov, Promocija čebelarstva, zaenkrat še ni oddana nobena vloga.

Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Vlagatelje pozivamo, da vlogo oddajo čimprej in z oddajo ne odlašajo do zadnjega dne. Zadnji dan za oddajo vlog je 31. julij do 23.59 ure.

Za e-oddajo se šteje, da je vloga dejansko oddana (v statusu: oddana) na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja!

Deli z drugimi