Mladi na podeželju kot vodje sprememb – vloga pristopa LEADER

Mladi na podeželju kot vodje sprememb – vloga pristopa LEADER

  • Datum objave 06.07.2022

Brošura Mladi na podeželju kot vodje sprememb je del serije publikacij Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD), ki pomagajo spodbujati izmenjavo informacij in širjenje dobrih praks med deležnike razvoja podeželja v Evropi. Publikacija prikazuje, kako ukrepi razvoja podeželja (PRP) oziroma sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) podpirajo mlade in njihove inovativne zamisli, udejstvovanje in sodelovanje. Osvetli vlogo podeželske mladine pri zagotavljanju idej, navdiha in energije za ustvarjanje in izkoriščanje priložnosti za močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja.

Pomembno vlogo pri tem igra tudi pristop LEADER. V brošuri lahko beremo o mladi podjetnici Ewi iz Poljske, ki je s pomočjo pristopa LEADER vzpostavila izvirno podjetje, ki proizvaja modne dodatke iz materialov pridobljenih v kmetijstvu. Financiranje v okviru ukrepa LEADER ji je omogočilo nakup strojev in opreme, potrebne za proizvodnjo modnih izdelkov iz lesa, plute in slame. Projekt je zajemal tudi postavitev spletne strani podjetja in spletne trgovine. Za nakup materiala in najem prostora je Ewa uporabila lastna sredstva. (str. 13)

V eni izmed regij zahodne Nemčije so preko projektov EKSRP omogočili svetovanje in podporo hotelirjem pri upravljanju kompleksa procesa nasledstva, hkrati pa nudijo nove zaposlitvene priložnosti za lokalno mladino. Demografske spremembe močno vplivajo na gostinski sektor. Lastniki hotelov in restavracij začnejo naslednike iskati mnogo prepozno in so pogosto presenečeni, koliko časa in napora zahteva proces.  Otroci se pogosto odselijo in zato ne prevzemajo podjetij svojih staršev, ki potrebujejo »generacijsko prenovo«. To lahko ogrozi podjetja in z njimi povezana delovna mesta. Da bi naslovili težavo, so v  lokalni akcijski skupini razvili projekt, ki ozavešča lastnike podjetij in pripravlja mlade podjetnike na izzive vodenja posla. Zanj so pridobili so sredstva iz ukrepa LEADER in razvili širši strateški pristop k zaposlovanju mladih v turističnem sektorju. (str. 21)

V Luksemburgu so izvedli projekt spodbujanja zaposlovanja in opolnomočenja mladih, ki jim grozi socialna izključenost. Trije mladi brezposelni s podeželja so dobili zaposlitev med projektom usposabljanja mladih, ki je bil prav tako financiran s sredstvi ukrepa LEADER. Osredotočen je bil na podporo mladim s socialnimi izzivi, ki so ovirali njihovo zmožnost sodelovanja na trgu dela. Nekateri udeleženci projekta so se ponovno vključili v izobraževanje in pridobili koristne izkušnje pri iskanju zaposlitve. (str. 23)

 

 

Deli z drugimi