13. 4. 2016 – MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise bodo za vse javne razpise, razen za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj, objavljeni ta petek, 15. 4. 2016, v Uradnem listu RS. Za javni razpis, ki se nanaša na predelavo, trženje oziroma razvoj, pa bo sprememba roka javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena naslednji petek, to je 22. 4. 2016.

Roki za oddajo vlog na javne razpise se bodo podaljšali, kot sledi:

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede podaljšanja rokov za vlaganje vlog na javne razpise kot tudi pogojev in obveznosti za posamezne javne razpise lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.
Potencialne vlagatelje vljudno vabimo, da spremljajo odgovore na vprašanja v okviru spletnega foruma ARSKTRP in MKGP.

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi