Ministrstvo prejelo vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za sektor pridelave in predelave žit


  • Datum objave 06.09.2021

Ministrstvo prejelo vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za sektor pridelave in predelave žit

  • Datum objave 06.09.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za pridelavo in predelavo žit – pšenica, rž, ječmen, oves, pira, koruza, proso in ajda. Skupno vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za sektor žit so vložile Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružna zveza Slovenije ter Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije.

V predlogu specifikacije, ki so jo pripravili vlagatelji, so predpisane ključne stopnje pridelave in predelave žit, ajde in izdelkov iz njih, pravila za označevanje in obvezna dokumentacija za dokazovanje sledljivosti. Predpisane so tudi dodatne zahteve za kolobar, obdelavo tal, gnojenje, varstvo rastlin in žetev ter kakovostni parametri, kot so hektolitrska masa, beljakovine, sedimentacija in padno število.

V shemo bodo lahko vstopili vsi pridelovalci in predelovalci, ki bodo od certifikacijskih organov predhodno pridobili certifikat o izpolnjevanju pogojev iz specifikacije.

Predlog specifikacije je objavljen na spletni strani ministrstva pod naslovom »Vloga za priznanje označbe »izbrana kakovost« za sektor pridelave in predelave žit«.

Pripombe na predlog specifikacije lahko zainteresirani pošljejo na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po na poštni naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do ponedeljka, 4. oktobra 2021.

V nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost« so že vstopili sektor pridelave in predelave mesa, mleka in sadja. Na navedeni spletni strani so objavljene potrjene specifikacije za navedene sektorje, kakor tudi dodatne informacije o shemah kakovosti, postopkih zaščite, zaščitenih proizvodih in certificiranih proizvajalcih.

Deli z drugimi