Mednarodni posvet LAS Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo


  • Datum objave 14.10.2021

Mednarodni posvet LAS Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo

  • Datum objave 14.10.2021

Mednarodni posvet LAS Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo je potekal od 30. 9. do 2. 10. 2021 v  Treh lučkah v Krškem. Na posvetu je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz devetih držav (Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske), iz 52 različnih organizacij . Posveta so se udeležili tako predstavniki slovenskih lokalnih in nacionalnih institucij,  kot tudi evropskih institucij in gospodarskih organizacij.

Posvet se je pričel s štirimi delavnicami, na katerih so predstavniki kar 37 lokalnih akcijskih skupin, med njimi tudi pet za ribištvo (FLAG), pripravili predloge k tej iniciativi za uveljavljanje principa pametnih vasi s sredstvi ESRR in ESS ter definirali prispevek CLLD in LAS. Delavnicam je sledila razprava, njene glavne zaključke pa je Goran Šoster predstavil na mednarodni konferenci z istim imenom, ki je, v organizaciji pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča s partnerji, potekala v petek, 1. 10. 2021. Razprava v okviru konference je bila osredotočena na iskanje odgovorov na vprašanje, kako bo Evropska komisija v praksi izpolnila zastavljene cilje, in sicer, da bodo podeželska območja postala privlačna, živahna in dinamična, s čimer bi se zmanjšala razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi območji.

V večernem delu prvega dne posveta, se je odvijala tudi slovesnost ob 30-letnici delovanja programa LEADER, na kateri je  državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej poudaril predvsem vsebinski in finančni pomen povezovanja različnih skladov (kmetijskega, ribiškega,  regionalnega in v novi perspektivi tudi socialnega sklada) v izvajanje CLLD. Predsednica združenja ELARD Marion Eckardt je udeležence spomnila na 7 temeljnih principov pristopa LEADER, ki vplivajo na ustvarjanje dodane vrednosti in socialnega kapitala na podeželju. Zbrane so nagovorili tudi župan občine Krško, predsednik DRSP in poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič.  V okviru slovesnosti je bila podeljena tudi nagrada za  inovativnega novega pristopnika v letu 2020(v okviru projekta Newbie), ki sta jo podelila  prof. dr. Irma Potočnik Slavič iz Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljan in državni sekretar na MKGP Anton Harej. Nagrado je prejel Tilen Soklič s kmetije Pr´Andreco  iz Zgornjih Gorij.

V okviru posveta so potekale tudi predstavitve in ogledi dobrih praks. Prvi je bil ogled dobrih praks na območju LAS Posavje. Med ogledom Gradu Rajhenburg so bile predstavljene značilnosti Posavja in LAS Posavje ter ravnokar odprta peninoteka. V naslednjem primeru dobre prakse sofinancirane s sredstvi LEADER – Vinski kleti Krško je bil predstavljen njihov razvoj, v degustacijskem prostoru pa je bilo moč okusiti odlična vina in tipične lokalne jedi. V okviru posveta so udeleženci spoznali tudi dobre prakse na področju pametnih vasi iz treh držav: SmartRural 21, Finska in Zelena energetska zadruga Križevci, Hrvaška ter primer dobre prakse na območju LAS Posavje – Lisca.

Mednarodni posvet LAS je organiziralo Društvo za razvoj Slovenskega podeželja s partnerji: LAS Posavje in Občino Krško, Evropska LEADER mreža za razvoj podeželjaLEADER mreža Hrvaške ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoMreža za razvoj podeželja.

Vsa gradiva z mednarodnega posveta so dostopna na spletni strani DRSP.

 

Deli z drugimi