Letošnja kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije se bo začela 31. marca


  • Datum objave 27.01.2023

Avtor: P. Lavre

Letošnja kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije se bo začela 31. marca

  • Datum objave 27.01.2023

Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v kmetijsko svetovalni službi.

Z letošnjim letom se začenja izvajanje novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP) za Slovenijo in s tem novih intervencij (do sedaj »ukrepov«). Razlog za nekoliko kasnejši začetek kampanje je v nujnosti ustrezne priprave vseh potrebnih nacionalnih pravnih podlag in programskih orodij za vlaganje zbirnih vlog ter tudi v nujnosti dobre predstavitve novosti in sprememb pri izvajanju intervencij SN SKP vsem deležnikom.

 

Na podstrani Intervencije SKP so vam na voljo dodatne informacije o intervencijah v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Deli z drugimi