Objavljeno Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za leto 2022


  • Datum objave 04.08.2023

Avtorica: D. Novak

Objavljeno Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za leto 2022

  • Datum objave 04.08.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020) za leto 2022. Letno poročilo je bilo junija 2023 obravnavano na seji Odbora za spremljanje in zatem tudi posredovano Evropski komisiji, ki ga je 2. 8. 2023 potrdila brez pripomb.

V letu 2022 je bilo v okviru PRP 2014-2020 objavljenih deset javnih razpisov, s čimer se je nadaljeval investicijski cikel na slovenskem podeželju. Prvič so bila odobrena in izplačana sredstva iz naslova EURI sredstev.

Do 31. 12. 2022 je bilo odobrenih 1,43 milijard evrov, kar predstavlja 95 % vseh razpoložljivih sredstev, izplačanih je bilo 1,11 milijard evrov oziroma 74 % vseh razpoložljivih sredstev.

Največji delež sredstev je bil namenjen območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kmetijsko-okoljsko-podnebnim plačilom (KOPOP) ter naložbam v osnovna sredstva.

Več o izvajanju PRP 2014-2020 v letu 2022 si lahko preberete v priponkah spodaj.

Dokumenti so dostopni tudi na rubriki Spremljanje PRP 2014 – 2020.


Deli z drugimi