18. 3. 2021 – Na ukrepu LEADER odobrenih 544 operacij in 30 operacij sodelovanja LAS

Na kratko smo povzeli nekaj osnovnih statističnih podatkov o tem, koliko je bilo do zdaj na ukrepu LEADER LAS-om odobrenih operacij in operacij sodelovanja LAS.

ARSKTRP je na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do 15. 2. 2021 odobrila že 544 operacij, v skupni višini 24,6 milijonov EUR. Do 15. 2. 2021 pa je bilo zaključenih in izplačanih kar 248 operacij v višini 8,9 milijonov EUR.

 

grafikon stanja operacij na podukrepu 19.2

Grafikon 1: Število zaključenih in odobrenih operacij na podukrepu 19.2

 

Tabela: Seznam zaključenih operacij podukrep 19.2 (do 15. 2. 2021)

 

Na podukrepu 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine pa je bilo na petih javnih razpisih s strani ARSKTRP odobrenih 129 vlog za 30 operacij sodelovanja LAS, v skupni višini 8,4 milijonov EUR.

Do 15. 2. 2021 je bilo tako zaključenih in izplačanih 10 operacij sodelovanja LAS (35 vlog) v skupni višini 1,1 milijon EUR.

 

graf 2 19.3 operacije

Grafikon 2: Število zaključenih in odobrenih vlog na podukrepu 19.3

Tabela: Seznam zaključenih operacij 19.3 (do 15. 2. 2021)

 

Na februarskem srečanju LEADER Sub-group, katerega organizator je Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD), je bila med drugim predstavljena tudi realizacija črpanja sredstev na celotnem ukrepu LEADER po posameznih državah članicah, kjer se Slovenija uvršča med uspešnejše države.

 

izplačila grafikon

Grafikon 3: Črpanje sredstev na ukrepu LEADER po državah članicah EU od leta 2014 do konec leta 2020

 

 

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi