LEADER/CLLD projekti, ki ozaveščajo in prispevajo k manj odpadne hrane


  • Datum objave 29.09.2022

LEADER/CLLD projekti, ki ozaveščajo in prispevajo k manj odpadne hrane

  • Datum objave 29.09.2022

Na svetovni ravni se približno 14 odstotkov proizvedene hrane izgubi med žetvijo in prodajo na drobno, medtem ko se ocenjuje, da se zavrže 17 odstotkov celotne svetovne proizvodnje hrane (11 odstotkov v gospodinjstvih, 5 odstotkov v gostinstvu in 2 odstotka v maloprodaji).

Mednarodni dan ozaveščanja o izgubi hrane in odpadni hrani je priložnost, da začnemo z ukrepanjem in nadaljujemo z inovacijami za zmanjšanje izgube in odpadkov hrane v smeri obnove in izgradnje boljših in prožnih sistemov pripravljene hrane. (VIR)

Lokalne akcijske skupine izvajajo kar nekaj projektov, ki stremijo k cilju zmanjšanja izgube hrane in količin odpadne hrane. Med drugim se izvajata dva projekta na temo predelave in uporabe grozdnih pečk. Iz grozdnega odpada iz pečk, lupinic in pecljevine, ki so v svetu izredno cenjeno naravno zdravilo, bodo v prvem primeru razvili linijo produktov za nego telesa. Cilj drugega projekta pa je vzpostavitev novega izdelka – olja grozdnih pešk. S projektom se odgovarja na izziv varovanja okolja, saj bodo z uporabo vseh sestavin in ostankov iz pridelave grozdja (grozdje, peške, beljakovinska moka iz ostanka pešk) pripomogli k manjši obremenitvi okolja.

 

Projekta učnih okolij v naravi poskušata izboljšati odnos osnovnošolcev do lokalno pridelane hrane. Osnovne šole želijo zmanjšati odpadke hrane in omogočiti čim več lokalno pridelane hrane na šolskih jedilnikih. Kljub iniciativam in organiziranju različnih promocijskih dogodkov otroci lokalno pridelano hrano velikokrat zavračajo. Z vzpostavitvijo učilnic v naravi z različnimi učnimi vrtovi otroci skozi izkustveno učenje spoznavajo, kako je hrana pridelana, koliko truda je vloženega in kakšen je »pravi« okus naravno pridelane hrane.

 

LAS-i v tem programskem obdobju izvajajo kar nekaj projektov (in znotraj njih ogromno aktivnosti) na temo ozaveščanja o škodljivosti nepravilnega ločevanja odpadne hrane in o ponovni rabi jedilnega olja.

Po znanih podatkih naj bi vsak prebivalec Slovenije letno proizvedel kar 10,5 litrov odpadnega olja, ki se nepravilno odlaga. In sicer v kanalizacijske cevi, greznice, na kompost ali na travnate površine. Olje se tako nalaga na komunalne cevi in otežuje prehod ostalih odplak, zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev čistilne naprave. Olje, ki pronica v tla, pa gre vse do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode, zato je le ta ogrožena. (VIR)

VIR: Komunala Novo mesto

 

Nekaj projektov namenjenih hrani in ozaveščanju o ravnanju s hrano je bilo izvedenih še s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o njih lahko preberete na spodnjih povezavah.

 

 

 

 

 

Deli z drugimi